Zpět na seznam
na facebook

Prevence kriminality, kriminalita v prostředí, Bratislava 9.11.2009

Prevence kriminality, kriminalita v prostředí, Bratislava 9.11.2009

27. 11. 2009

Crime Prevention Trought Environmental Design
Prevence kriminality, kriminalita v prostředí

Ve dnech 8. – 11. Listopadu 2009 se uskutečnila v Bratislavě pracovní schůzka řídící skupiny evropského preventivního projektu ,,Crime Prevention Trought Environmental Design“ v rámci sponzorování preventivních opatření vybraných států Evropské unie zaměřených na oblast zkvalitňování života prostřednictvím realizace preventivních opatření technické prevence. Projekt realizuje Policejní Prezidium v Irsku ,,An Garda Siochana“ na základě grantu Evropské komise všeobecné justice, svobody a bezpečnosti.
 Jelikož členem řídící skupiny výše uvedeného projektu je i gestor projektu ,,Bydleme bezpečně“ (dále jen ,,projekt“) za Policejní sbor, mjr. JUDr. Alexander Kliment, měli jsme možnost objasnit genezi projektu, jakož i jeho základní cíle a směřování dvanáctičlenné skupiny odborníků z Velké Británie, Skotska, Irska a Maďarska. Prezentace projektu proběhla dne 9. Listopadu 2009 v prostorech Prezidia Policejního sboru. Projekt prezentoval v anglickém jazyce jednatel společnosti Adlo – bezpečnostní dveře, s. r. o., Ing. Jozef Adame. Časová dotace prezentace projektu byla vzhledem k rozsáhlosti projektu nízká a proto se garanti projektu rozhodli zpracovat publikaci ,,Bývajme bezpečne“, která je vydána i v české mutaci, její anglickou verzi pod názvem ,,Live Safe“. Anglicky mluvící účastníci przentace hodnotili přístup Policejního sboru a nekomerční postoj právnické osoby zastoupené firmou Adlo – bezpečnostní dveře, s. r . o. při spolupráci na projektu jako i při přesazování základních preventivních nástrojů sloužících na zvyšováni právního vědomí občanů a obyvatel Slovenské republiky velice kladně.
Uvedená prezentace představuje už druhou zkušenost garantů projeku ,,Bydleme bezpečně“ na mezinárodní organizované odborné úrovni. První byla prezentace projektu na mezinárodní konferenci ,,Nové téma v bezpečnostním průmyslu“ spojené s výstavou Pragoalarm dne 25. Února 2009, na kterou byli pozváni gestoři preventivního projektu, organizátory konference.
Možnost prezentování výsledků společné práce a kladný ohlas odborné i laické veřejnosti nás, jako garantů projektu utvrzuje v tom, že naše snažení přispívá ke snižování páchání trestného činu krádeže vloupáním a zvyšuje znalost občanů a obyvatel, již nejen, Slovenské republiky v oblasti ochrany vlasního majetku.

Reference

Projekty

Partneři

Noblesse

Adlo cz

Produkty

Služby

iADLO

Další