na facebook

Bezpečnostní dveře

Jak správně používat ADLO dveře

15. 01. 2010

Pokud vlastníte bezpečnostní dveře ADLO doporučujeme Vám dodržovat tyto naše pokyny Správného používání bezpečnostních dveří ADLO, aby Vám náš výrobek sloužil mnoho let k Vaší spokojenosti.
Bezpečnostní dveře s namontovanými bezpečnostními zámky jsou tak robustně konstruované, aby během svého chodu vyžadovaly minimum údržby. Je potřeba kontrolovat utáhnutí všech upevňovacích skrutek na kováních a zámcích. Bezpečnostní vložka po dobu své životnosti nevyžaduje žádnou údržbu. Na mazání vložky, v případě potřeby, používejte grafitový prášek nebo speciální mazadla. V žádném případě nemažte vložku minerálním nebo jiným olejem. Uzamykací mechanismus musí být klíčem lehce ovládán. Pokud to tak není, zkontrolujte, zda se ve vložce nenachází cizí předměty nebo zda není ohnutý Váš klíč. Dávejte pozor na ohnutí nebo nalomení klíčů. Takovéto klíče nepoužívejte. Ihned je vyřaďte a okamžitě si nechejte vyrobit nové klíče. V opačném případě hrozí nebezpečí zalomení klíče ve vložce. Klíče udržujte v čistotě. V případě, že uzamykací mechanizmus funguje hůře než obyčejně, nejdříve zkontrolujte, zda jsou dveře řádně uzavřeny, resp. zda otvory v zárubni, do kterých zapadají uzamykací body, nejsou znečištěny. Pokud máte dveře i s uzamykaním do podlahy, nezapomeňte na jeho pravidelné čištění, nejlépe vysavačem. V případě zabouchnutí dveří se nepokoušejte o jejich otevření svépomocí, ale volejte naši firmu nebo jinou specializovanou firmu na otvírání zabouchnutých dveří. Povrchovou fólii dveří je možné omývat a ošetřovat běžnými čistícími prostředky, povrchovou úpravu z přírodních materiálů je možné ošetrovat drogistickými čistícími a ochrannými prostředky určenými na přírodní materiály. Nepoužívejte však prostředky s drsnými přísadami, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu dveří. Na čištění nepoužívejte prostředky, které obsahují organická rozpouštědla (benzín, líh, aceton atd.) V žádném případě nelepte na povrchovou úpravu dveří samolepící pásky, při jejich strhnutí může dojít k poškození dveří. V případě odlepení lepeného silikonového těsnění, jej můžete přilepit silikonovým tmelem nebo kontaktními lepidly typu Chemopren. V případě drážkového těsnění, dbejte na to, aby po dobu používání dveří bylo řádně zasunuté v drážce zárubně. Vysunutí těsnění a jeho přivření do dveří může zapříčinit zaseknutí jazýčku dveří a následné znemožnění otevření dveří. V případě dodatečného nátěru zárubní, dbejte na to, aby nedošlo k nabarvení silikonového těsnění, jinak hrozí ztráta těsnosti Vašich dveří. Případná dodatečná úprava výšky dveří (z důvodů položení dlažby, výměny koberce) je do určité míry možná, ale jen u dveří v provedení D3. Kontaktujte naši firmu, dveře Vám na počkaní za úhradu upravíme. V případě použití dveří do exteriéru (pavlačové byty, rodinné domy apod.) je potřeba, aby vnitřní hodnoty teploty a vlhkost vzduchu byly v souladu s Tepelnou ochranou budov podle ČSN 73 0540-2, Změna Z1 z r.2005. Podle této normy je potřeba udržovat v zádveří obývacího prostoru teplotu vzduchu na úrovni cca 200C a relativní vlhkost pod 50%. V případě, že tyto hodnoty budou překročeny (a to i krátkodobě), může vzniknout rosení dveří a zárubní.

Důležité upozornění
Po odemknutí uzamykacího mechanismu, před vlastním odemknutím jazýčku a otevřením dveří z venkovní strany je nevyhnutelné jednou rukou držet klíč, druhou rukou uchopit kouli kování a dveře přitáhnout k sobě, současně držet klíč, dokud se jazýček sám neotevře a následně se neotveřou dveře. Nikdy neodemykejte jazýček dveří jednou rukou, může to zapříčinit poruchu zadlabávacího zámku a Vy se nedostanete do Vašeho bytu! Sílu přitáhnutí je možné nastavit dle Vašeho přání. Doporučujeme nastavení pro nejslabšího člena domácnosti (prarodiče, děti). Před odevzdáním zakázky si důkladně vyzkoušejte otvírání dveří a nechte si je nastavit technikem naší firmy. Při odchodu z bytu nezavírejte dveře přitáhnutím za klíč. Nezkoušejte uzamykání dveří při otevřených dveřích. Může dojít k poškození uzamykacího mechanismu.
Záruční podmínky
Záruční doba, kterou firma ADLO poskytuje na Vaše bezpečnostní dveře, bezpečnostní zámky, kování, příslušenství a vykonané práce je 24 měsíců od data montáže. Na trezorový zámek ADLO RESIST MT je až 180 měsíců a na trezorový zámek ADLO RESIST BN je až 48 měsíců. Záruční doba se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je používaný v souladu s přiloženým návodem k použití. V případě poruchy po dobu trvání záruční doby, má kupující nárok na její bezplatné odstranění v tom případě, že se prokozatelně jedná o výrobní, materiálovou nebo montážní chybu či poruchu. Nároky ze záruky mimo jiných případů zanikají v případě, že záruka nebyla uplatněná v záruční době, při neodborných zásazích nebo opravách bezpečnostních dveří a zámků jiným než autorizovaným servisem firmy ADLO nebo v případě, že výrobek byl uživatelem či jinou osobou mechanicky nebo jinak poškozen.
V zájmu Vaší bezpečnosti
Pamatujte, že Vaše bezpečnostní dveře plní svou funkci jen v případě, že jsou řádně zavřeny a uzamknuty. Myslete na to, že každým klíčem, který jste dostali, je možné Vaše dveře odemknout a otevřít. Věnujte proto náležitou pozornost tomu, kde a jak se u jednotlivých členů Vaší domácnosti klíče pohybují. V případě ztráty nebo odcizení klíče je potřeba okamžitá výměna vložky zámku nebo její překódování. Do té doby zabezpečte, aby Váš byt nezůstal bez dozoru. Bezpečnostní kartu a klíče, které nepoužíváte, důsledně uschovejte. Před otevřením dveří bytu, zkontrolujte pomocí panoramatického kukátka, komu vlastně otvíráte. Při používání dveří berte vždy do úvahy jejich podstatně vyšší hmotnost oproti bežným dveřím, a to zejména při jejich otvírání a zavírání tak, aby nedošlo k poranění, poškození jiných předmětů, či dveří. Mezi zárubeň a dveře nevkládejte žádné předměty. Dbejte na to, aby se na podlaze pod dveřmi nenacházela hrubá nečistota, která při otvírání může poškodit dveře, nebo podlahu. V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností, kontaktuje prosím, naši nejbližší pobočku. Věříme, že když budete dveře používat v souladu s našimi pokyny, budou vám sloužit mnoho let k Vaší naprosté spokojenosti.

Reference

Projekty

Partneři

Noblesse

Adlo cz

Produkty

Služby

iADLO

Další